Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

X Sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011

8 sierpnia 2011
Uchwała Nr X/42/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok pdf
Uchwała Nr X/43/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Winnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok pdf
Uchwała Nr X/44/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2011-2021 pdf
Uchwała Nr X/45/11 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pdf
Uchwała Nr X/46/11 w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego w Winnicy w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego pdf
Uchwała Nr X/47/11 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Budżetowy sp. z o.o. w Winnicy pdf
Uchwała Nr X/48/11 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica pdf
Uchwała Nr X/49/11 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości pdf
Uchwała Nr X/50/11 w sprawie powołania Zespołu d/s Opiniowania Kandydatów na Ławników sądów powszechnych pdf
Uchwała Nr X/51/11 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski pdf

Protokół z sesji >> pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2011-08-08
Data publikacji:2011-08-08
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6825