Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

XII Sesja Rady Gminy z dnia 5 września 2011

8 września 2011
Uchwała Nr XII/56/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2011-2021 pdf
Uchwała Nr XII/57/2011 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pdf
Uchwała Nr XII/58/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf
Uchwała Nr XII/59/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
pdf
Uchwała Nr XII/60/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej pdf
Uchwała Nr XII/61/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy pdf
Uchwała Nr XII/62/2011 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica”
pdf
Uchwała Nr XII/63/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Winnica pdf

Nagranie z sesji > pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2011-09-08
Data publikacji:2011-09-08
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6868