XIV Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2011
Uchwała Nr XIV/68/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2011-2021 pdf
Uchwała Nr XIV/69/2011 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pdf
Uchwała Nr XIV/70/2011 w sprawie bezpłatnego udostępnienia placu zabaw w miejscowości Błędostowo ogółowi mieszkańców – w ramach projektu pn. Plac zabaw „ZIELONA ŁĄCZKA” pdf
Uchwała Nr XIV/71/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Wspólnocie Mieszkaniowej w Winnicy pdf
Uchwała Nr XIV/72/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego pdf
Uchwała Nr XIV/73/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pdf
Uchwała Nr XIV/74/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości pdf
Uchwała Nr XIV/75/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości pdf
Uchwała Nr XIV/76/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pdf
Uchwała Nr XIV/77/2011 w sprawie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków pdf
Uchwała Nr XIV/78/2011 w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica pdf
Uchwała Nr XIV/79/2011 w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów pdf

Nagranie z sesji >> pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2011-12-12
Data publikacji:2011-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6967