XV Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2012
Uchwała Nr XV/80/2011 sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2011-2021 pdf
Uchwała Nr XV/81/2011 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pdf
Uchwała Nr XV/82/2011 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego pdf
Uchwała Nr XV/83/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pdf
... pdf
Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2012 Nr XV/85/2011 pdf
Uchwała Nr XV/86/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania pdf
Uchwała Nr XV/87/2011 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012 rok pdf
Uchwała Nr XV/88/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Winnica na 2012 rok pdf
Uchwała Nr XV/89/2011 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Winnica do związku międzygminnego „Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego” pdf

Nagranie z sesji > pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2012-01-16
Data publikacji:2012-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6672