XVI Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2012
Uchwała Nr XVI/90/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica pdf
Uchwała Nr XVI/91/2012 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2012 rok pdf
Uchwała Nr XVI/92/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Solidne podstawy i dobre wsparcie
sukcesem w przyszłości” nr POKL 09.01.02-14-383/11, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – PO KL
pdf
Uchwała Nr XVI/93/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Pułtuskiego pdf
Uchwała Nr XVI/94/2012 w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica pdf
Uchwała Nr XVI/95/2012 w sprawie uchylenia uchwały odnośnie programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Winnica na lata 2010-2014
pdf
Uchwała Nr XVI/96/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Pani Jadwigi Lisieckiej – pełniącej
obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy
pdf
Stanowisko Rady Gminy Winnica z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie pozostawienia Sądu Rejonowego w Pułtusku w strukturze sądownictwa powszechnego pdf

Protokół z sesji > pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2012-03-02
Data publikacji:2012-03-02
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6684