Wyjaśnienie 2 do specyfikacji Przebudowa drogi gminnej 340609 w relacji Skorosze – Glinice Wielkie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyjaśniam:

Pytanie 1: W dokumentacji dla w/w przetargu Zamawiający nie zamieścił żadnych rysunków ani opisu technicznego. Prosimy o przekazanie rysunków (plan sytuacyjny, przekroje) oraz opisu technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza projekt budowlany wykonawczy w uzupełnieniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

W Rozdziale 24. Załączniki do SIWZ dodaje się:

Załącznik nr 9 Projekt budowlany wykonawczy

 W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnym Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Jednocześnie informuję, że w/w zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 593332-N-2019 z dnia 04.09.2019 r.

> PROJEKT

Wójt Gminy Winnica
Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-09-18
Data publikacji:2019-09-18
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:955