Zapytanie ofertowe na zakup laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i skanowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2019

I. ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy Winnica

Pułtuska 25, 06-120 Winnica

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i skanowania dla potrzeb realizacji „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”- Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy”.

 zgodnie z następującą specyfikacją:

 1. Rodzaj i ilość urządzeń

Lp.

Rodzaj urządzenia

Ilość

1.

laptop

21

2.

Mysz komputerowa

21

3

Urządzenie wielofunkcyjne do drukowania i skanowania

1

2. Wymagania funkcjonalno-techniczne do urządzeń

Laptopy - minimalna specyfikacja"

Procesor - minimum Intel® Core™ i3 7 generacji  2,1 - 3,9 GHz lub inne firmy o podobnej mocy z pamięcią podręczną CACHE 4 MB

Ekran - minimum 15,6'', 1920 x 1080 pikseli

Pamięć RAM - minimum 8 GB, DDR4 2666 MHz

Dysk twardy minimum - 256 GB SSD

Łączność bezprzewodowa - Bluetooth, WiFi 802.11 ac

Karta sieciowa - 10/100/1000 Mbps Ethernet

Złącza - HDMI,  USB 2.0, USB 3.0 / USB 3.1, Combo jack (wejście/wyjście audio)

System operacyjny Windows 10 PRO.

 

Urządzenie wielofunkcyjne do skanowania i drukowania:

Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka.

Karta sieciowa Ethernet

Złącza  USB typ B (port drukarki)

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

  1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
  3. Wymagania wobec Wykonawcy:
    1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
    2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres:   Urząd Gminy Winnica lub wysłana mailowo na adres  sekretariat@gminawinnica.pl.- do dnia 08 listopada do godz. 14:30 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia złożenia zamówienia

 VII. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem technicznym, funkcjonalnym i użytkowym mieszczącej się w budżecie zadania.

 VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 IX. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu Andrzej Zaręba, adres e-mail sekretariat_psp_w@vp.pl. , telefon 236914079

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty > DOC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-10-29
Data publikacji:2019-10-29
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Rzeczkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:875