Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 21.02.2020 roku ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, projektowanej na terenie części działek nr ewid.: 121/8, 129 i 179/2 w m. Winnica gm. Winnica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2020

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a, 

że w dniu 21.02.2020r. wydana została decyzja IS.6733.26.2019(16) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, projektowanej na terenie części działek nr ewid.: 121/8, 129 i 179/2 w m. Winnica gm. Winnica.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica,  ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9). 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-02-21
Data publikacji:2020-02-21
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:880