Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2020

Urząd Gminy Winnica informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej należy dokonać do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek), w następujący sposób:

 • przesłać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.zalewska@gminawinnica.pl
  najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14.30
 • złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej zaadresowanej kopercie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 23 6914092)
  Urząd Gminy w Winnicy
  ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica
  najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14.30

W przypadku przesłania dokumentów w formie skanu na adres poczty elektronicznej nie jest wymagany podpis elektroniczny.
Oryginały dokumentów przesłanych w formie skanu należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (w tym przypadku nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Szczegółowe informacje w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków komisji można uzyskać pod nr telefonu 23 6914044 lub 23 6914092.

Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym m.in. w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informuje, że:

 • Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że:

 •  w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
 • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
 1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-03-30
Data publikacji:2020-03-30
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:738