Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu

1 grudnia 2020

Wójt Gminy Winnica podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 01grudnia 2020 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Winnicy – wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wynajmu.

Lp.

Nr lokalu

Pow. użyt.

Adres usytuowania lokalu

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej

Uwagi

 1.

7A

48,15 m2

Poniaty Wielkie 7A

06-120 Winnica

Lokal mieszkalny komunalny

 

Podania o wynajem w/w lokalu należy składać w terminie do dnia 21.12.2020 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Winnica Nr XVII/127/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Winnica. Wójt Gminy może przeznaczać na wynajem lokale mieszkalne będące w zasobie gminy.

Do podania o najem lokalu komunalnego wnioskodawca winien załączyć:

- podanie,

- zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z ostatnich 6-ciu miesięcy,

- dokument dotyczący orzeczenia sądowego o prawie do lokalu (jeżeli takie wnioskodawca   posiada),

- oświadczenie, że zajmowany lokal uznany jest za niemieszkalny lub zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu, jak również grozi katastrofą budowlaną (który zostanie stwierdzony przez Społeczną Komisję Mieszkaniową),

- oświadczenie, że dotychczas zajmowany lokal przeznaczony jest do rozbiórki,

- oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu innego lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości budowlanej.

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Winnica w godzinach poniedziałek od 7.30 do 16.30, wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.30 (Ewa Kozłowska, tel. /23/ 691 40 99)

 

Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-12-01
Data publikacji:2020-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:491