Informacja z otwarcia ofert na „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 02.01.2020r. do 26.06.2020r.”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2019

Informuję, że w dniu 05.12.2019. o godzinie 915 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 02.01.2020r. do 26.06.2020r.”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  105.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty

brutto (w zł)

Średni wiek taboru

Termin płatności faktury

1

2

3

4

5

1.

Regularny Przewóz Osób

Ryszard Grzywacz

07-200 Wyszków ul. Młodzieżowa 8

129.009,00

Renault  – 1991

Renault – 1996

Renault – 1996

Renault - 1999

30

 

2.

 

Usługi Transportowe

Przewóz Osób Bogdan Raniszewski

07-200 Wyszków

ul. Janusza Korczaka 12

155.001,60

Autosan A 09 – 2004

Setra 315 UL, - 2000

BOVA FUTURA – 2008

VAN HOOL - 2006

30

 

3.

 

Firma MONTPLAST Usługi i Handel Marian Łachacki

07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 4/17

155.406,99

Mercedes – 2002

Ponticelli – 2003

SETRA – 1993

Ponticelli - 2004

30

 

4.

 

WÓL-TRANS Elżbieta Wóltańska

07-215 Obryte, Obryte  125

106.235,70

Renault SFR – 1990

Setra – 1997

Autosan – 2001

Irisbus - 2003

30

 

5.

 

 

SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska

01-142 Warszawa

ul. Sokołowska 9/286

135.137,58

Temsa – 2008

Temsa – 2008

Temsa – 2009

Temsa – 2009

Temsa– 2009

Temsa – 2009

Temsa Safari – 2009

Temsa Tourmalin – 2010

Temsa Tourmalin – 2010

Temsa Tourmalin – 2010

Renault Tracer – 1995

Renault Tracer – 1996

Renault Tracer – 1997

Renault Carrier – 1998

Temsa – 2014

Temsa - 2014

30

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Winnica
/-/Robert Wróblewski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-12-05
Data publikacji:2019-12-05
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1102