Obwieszczenie dotyczące budowy gazociągu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2019

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.)

informuje

iż w dniu 20 grudnia 2019 roku na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33—100 Tarnów Pełnomocnik: Anna Boniecka GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o. Załuski 62A, 09-142 Załuski - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu na terenie działek o nr ewid.:

  • 54, 56 w m. Zbroszki gm. Winnica,

  • 115, 116, 117, 81/2 w m. Skarżyce,

  • 24/3 w m. Golądkowo gm. Winnica.

W związku z tym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się lub otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9
w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-12-20
Data publikacji:2019-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:626