XI Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2020

Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2019 rok

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WINNICA NA ROK 2020 NR XI/85/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR XI/88/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

UCHWAŁA NR XI/89/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w sesji Rady Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XI/90/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Winnica, w roku szkolnym 2019/2020

UCHWAŁA NR XI/91/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach gminy Winnica

UCHWAŁA NR XI/92/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XI/93/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 30 grudnia 2019 r . w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia

UCHWAŁA NR XI/94/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy

UCHWAŁA NR XI/95/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

UCHWAŁA NR XI/96/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Winnica na 2020 rok

 

> IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-01-18
Data publikacji:2020-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:525