Informacja z otwarcia oferta na przetarg pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2020

Informuję, że w dniu 24.08.2020r. o godzinie 1115 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  1.010.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty

brutto (w zł)

Okres udzielenia gwarancji

1

2

3

4

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„MONOBET”
Marian Andrzejewski
87-617 Bobrowniki, ul. Włocławska 14C

755.939,55

60

2.

TORAKOL Rajmund Zalewski
Koszczały 9, 88-210 Dobre

766.853,56

60

3.

DRO-MAR Marcin Dróżdż
00-107 Warszawa ul. Próżna 5/25
Oddział Makowiec, ul. Radomska 138
26-640 Skaryszew

968.010,00

60

4.

Konsorcjum firm:
1.  PHU GAWLIK Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

2.  PHU GAWLIK Paweł Gawlik Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

687.992,34

60

5.

Kompleksowe Budowanie VOYAGER Zygmunt Morgaś
26-600 Radom
ul. Gryczana 16

892.857,00

60

6.

ROBOTY ZIEMNE-BUDOWALNE
Janusz Mróz
ul. Sobieskiego 41 lok. 30
05-120 Legionowo

807.953,77

60

7.

AK Sport Andrzej Gniado
05-079 Okuniew, ul. Lipowa 7

788.786,70

60

8.

EVERSPORT Sp. z o.o.
ul. Kiersnowskiego 18/45
03-161 Warszawa

729.492,99

60

9.

ZUK-OGRODY Dominik Goźliński
Stasi Las ul. Główna 17, 05-140 Serock

894.540,13

60

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy
/-/ Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-08-24
Data publikacji:2020-08-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:310