XVII Sesja Rady Gmina Winnica z dnia 24 sierpnia 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2020

Uchwała Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XVII/124/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/99/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

UCHWAŁA NR XVII/126/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XVII/127/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Winnicy oraz nadania statutu Klubu

UCHWAŁA NR XVII/128/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy Winnica oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

UCHWAŁA NR XVII/129/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Winnicy wchodzącemu w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

UCHWAŁA Nr XVII/130/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców gminy w sprawie będącego w opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. ulicy Warszawskiej w Winnicy

UCHWAŁA Nr XVII/131/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

UCHWAŁA Nr XVII/132/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne

Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Winnica Nr XI/95/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Winnica na 2020 rok

 

> IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-09-04
Data publikacji:2020-09-04
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:199