Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej: k.p.a.)

Wójt Gminy Winnica

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.09.2020r. wydane zostało postanowienie IS.6220.2.2020 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 

”Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Winnica (pokój nr 9) w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 21.09.2020r. poprzez zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej (http://bip.gminawinnica.pl) ,na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-09-21
Data publikacji:2020-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Krulak
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:157