Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2020

Gmina Winnica zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342).

Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:

  1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.
  2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emertytalnymi – min. 10 lat.
  3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
  4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
  5. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
  6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
  7. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK.

Gmina Winnica informuje, że na dzień 30 listopada  2020 roku zatrudnia:

Urodzeni w latach

Ilość

I

1950-1964

21

II

1965-1975

39

III

1976-1986

49

IV

1987-1994

23

V

1995- 2000

4

Razem

136

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Winnica ul. Pułtuska 25 06-120 Winnica lub sekretariat@gminawinnica.pl

Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2020 r.

Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie  Gmina Winnica z wybranym oferentem lub wybranymi oferentami przystąpi do negocjowania warunków celem podpisania umowy.

Gmina Winnica nie jest zobowiązana do przystąpienia do negocjacji, jak również do podpisania umowy z żadnym z podmiotów, który złożył ofertę, co oznacza, że oferentom nie przysługuje żadne roszczenie względem Gminy Winnica w sytuacji, gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie zostanie podpisana.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-11-30
Data publikacji:2020-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Smolińska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:484