Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

XVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2012

6 kwietnia 2012
Uchwała Nr XVII/97/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok
środków stanowiących fundusz sołecki
pdf
Uchwała Nr XVII/98/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Winnica do realizacji projektu systemowego w ramach, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf
Uchwała Nr XVII/99/2012 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Winnica na lata 2012 – 2015 pdf
Uchwała Nr XVII/100/2012 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2012 roku
pdf
Uchwała Nr XVII/101/2012 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Winnica na lata 2012 – 2032” pdf

Protokół z sesji > pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2012-04-06
Data publikacji:2012-04-06
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6804