Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Umowy w roku 2012

2 stycznia 2012

Umowa Nr 1/IS/2012 z dnia 01.01.2012 r. na przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Winnica

Umowa z dnia 01.02.2012 r. o administrowanie kompleksu Stacji Uzdatniania Wody w Winnicy wraz z obiektami służącymi celom zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Winnica

Umowa z dnia 02.01.2012 r. na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i analiz urbanistycznych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Winnica

Umowa Nr 6/2012/S z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie serwisu programowego SELWIN i RWWIN oraz USCWIN

Umowa Nr 272/1/2012 z dnia 09.01.2012 r. na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pod nazwą "Remont obiektów szkolnych i sportowych na ternie gminy Winnica"

Umowa z dnia 09.01.2012 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej podczas reaizacji zadania inwestorskiego pn. "Remont obiektów szkolnych i sportowych a terenie gminy Winnica

Umowa z dnia 09.01.2012 r. na opracowanie dokumentu pod nazwą "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Winnica

Umowa z dnia 09.01.2012 r. na partycypacje w kosztach rozdysponowania żywności w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności w Ciechanowie

Umowa Nr 2/IS/2012 z dnia 16.02.2012 r. z wykonanie usługi geodezyjnej

Umowa Nr 272/2/2012 z dnia 05.03.2012 r. na remont obiektu sportowo-rekreacyjnego w Błędostowie

Umowa Nr 272/3/2012 z dnia 19.03.2012 r. na zakup i dostawę kruszywa kamiennego

Umowa z dnia 17.05.2012 r. na przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Umowa z dnia 24.05.2012 r. na przeprowadzenie szkolenia 'Niebieska Karta" - zastosowanie w praktyce

Umowa z dnia 01.06.2012 r. na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego wraz z interwencją

Umowa Nr 272/4/2012 z dnia 15.06.2012 r. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki gmina Winnica

Umowa z dnia 09.07.2012 r. na kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na Basenie Odkrytym w Winnicy

Umowa Nr 272/5/2012 z dnia 01.08.2012 r. na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Błędostowie

Umowa Nr 272/6/2012 z dnia 08.08.2012 r. na świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2012-2013

Umowa Nr EO/P/2011/2012 z dnia 13.08.2012 r. na usługę doświetlenia

Umowa z dnia 15.10.2012 r. na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 13A w miejscowości Zbroszki

Umowa Nr 272/7/2012 z dnia 25.10.2012 r. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górki Duże

Umowa z dnia 25.10.2012 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w miejscowości Górki Duże

Umowa z dnia 27.11.2012 r. na wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego wraz z dociepleniem części szczytu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 13A w miejscowości Zbroszki

Umowa z dnia 03.12.2012 r. na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i analiz urbanistycznych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Winnica

Umowa Nr 54/2012/UG z dnia 28.12.2012 r. o udzielenie kredytu długoterminowego

Umowa z dnia 31.12.2012 r. o stałą obsługę prawną

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2012-01-02
Data publikacji:2012-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6542