Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy ciężarowej marki AUTOSAN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2019

WÓJT GMINY WINNICA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przyczepy ciężarowej marki AUTOSAN

Nr rejestracyjny: WPU 78GN
Rok produkcji: 1974
Model: D-50
Marka: AUTOSAN
Ogumienie – marka, rozmiar: Przód: STOMIL OLSZTYN 11.00-20
                                                    Tył: STOMIL OLSZTYN 11.00-20
Data pierwszej rejestracji: 31.12.1974r.

CENA WYWOŁAWCZA: 5.000,00 zł

Postąpienie: 100,00 zł

Kwota wadium: 500,00 zł

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2019r., o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Winnicy - sala konferencyjna. Pojazd można obejrzeć w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 500-058-393. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Winnica - BS Nasielsk - 75 8226 0008 2002 2000 1270 0011, w terminie do 21.10.2019r. Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra, zaś pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.

Oferenci  przed rozpoczęciem przetargu przekładają komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym, pojazdu.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pojazdu ponosi nabywca. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy kupna - sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Winnica, pokój numer 14. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać także telefonicznie pod nr tel. /23/69 14 099.

Regulamin przetargu > pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Ewa Kozłowska
Data utworzenia:2019-10-08
Data publikacji:2019-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1282