Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 17.09.2020 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2020

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293 ze zm.)

Informuje

iż w dniu 17 września 2020 roku na wniosek złożony przez Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Anna Mrzygłód reprezentująca firmę ENERGA INVEST Sp. z o.o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci wodociągowej PVC śr. 160 po nowej trasie wraz z budową hydrantu oraz likwidacją istniejącej sieci i hydrantu na terenie działek o nr ewid. 185/15, 185/19 i 185/20 w m. Winnica gmina Winnica.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu. 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-09-17
Data publikacji:2020-09-17
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:235