Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 26.10.2020r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2020

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 26.10.2020r. wydana została decyzja IS.6733.9.2020(13) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie i przebudowie linii napowietrznych nN 0,4 kV po demontażu (rozbiórce) istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze stanowiskiem słupowym , budowie linii kablowych nN 0,4 kV ze złączem kablowym, lokalizowanej na terenie część działek o nr ewid.: 15, 19/1, 19/2, 23, 26, 32, 36, 40/1, 46, 47/2, 49, 79, 86, 172 w m. Mieszki-Kuligi gm. Winnica.

            W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9). 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-10-26
Data publikacji:2020-10-26
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:101