OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot.na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2024

Wójt Gminy Winnica na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz w związku z art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

informuje

iż w dniu 15 maja 2024 roku na wniosek złożony przez Zakład Mleczarski Winnica Sp. z o.o., ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie (modernizacji) istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną (zadanie realizowane w etapach) na terenie działki nr ewid. 125/3, 125/4, 125/5  w miejscowości Winnica gmina Winnica.

            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu oraz zgłaszać uwagi, wnioski i dowody w sprawie w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, pokój nr 13.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2024-05-20
Data publikacji:2024-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Monika Królak
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Królak
Liczba odwiedzin:192