Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2024

Winnica, dnia 23.05.2024 r.

IS.271.2.24.2024

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Winnica informuje, że w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” wybrana została oferta złożona przez HUBER Wieczorek Hubert ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska za cenę brutto: 35.802,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwa złote).

Punktacja ofert spełniających kryteria przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy

Punkty przyznane ofercie w kryterium „cena”

1.

Logistyka Odpadów – Realizacje Sp.  z o.o.

ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała

58,20

2.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

67,24

3.

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

03-500 Gostynin, ul. Kolejowa 28

60,70

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PIOTR Piotr Jaczyński

ul. Warszawska 38B, 05-084 Leszno

88,64

5.

REVOL SP Z O.O.

ul. Świętej Teresy 106/10

78,63

6.

HUBER Wieczorek Hubert

ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska

100,00

7.

ECO-TEC Maciej Mączyński

ul. Twarda 44/19, 00-831 Warszawa

94,20

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2024-05-23
Data publikacji:2024-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:187