OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie części działek w obrębie Winnica i Zbroszki gm. Winnica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2024

Winnica, dnia 05.06.2024 r.

IS.6733.6.2024(3)

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Wójt Gminy Winnica zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.)

informuje

iż w dniu 5 czerwca 2024 roku na wniosek złożony przez Gminę Winnica ul. Pułtuska 25,  06-120 Winnica - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 30/8, 32/4, 32/8, 32/7, 33/5, 33/3, 35/3, 35/2 obręb Zbroszki gm. Winnica oraz 304/1, 305, 306/1, 307, 308 obręb Winnica gm. Winnica.

            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu oraz zgłaszać uwagi, wnioski i dowody w sprawie w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica.

Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2024-06-05
Data publikacji:2024-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Monika Królak
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Królak
Liczba odwiedzin:51