O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 28.06.2024 r. o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2024

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WINNICA

z dnia 28.06.2024 r.

           

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), Wójt Gminy Winnica

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 28.06.2024 r. wydana została decyzja nr 4/2024 znak IS.6733.4.2024(14) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie (modernizacji) istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną (zadanie realizowane w etapach) na terenie działki nr ewid. 125/3, 125/4, 125/5  w miejscowości Winnica gmina Winnica.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 13).

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2024-07-02
Data publikacji:2024-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Monika Królak
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Królak
Liczba odwiedzin:85