Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 03.01.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2018

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam,  iż na wniosek złożony przez Gminę Winnica ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Winnica postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr ewid. 130 we wsi Winnica gm. Winnica.

W związku z tym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się lub otrzymania niniejszego zawiadomienia, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach od 8 – 15.

WÓJT GMINY WINNICA
/-/mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-01-05
Data publikacji:2018-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5279