Zarządzenia Wójta Gminy 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia protokołów uzgodnień zawartych pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie a Wójtem Gminy w Winnicy w zakresie realizacji przedsięwzięć mobilizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb: Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie w zakresie obszaru wsparcia w ramach projektu Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Zarządzenie Nr 3 /2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 17-01-2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych na terenie Gminy Winnica

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali na terenie gminy Winnica

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy w Winnicy z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie: Zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/05 Wójta Gminy Winnica 

Zarządzenie Nr 9 /2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji pracowników z budynku Urzędu Gminy w Winnicy 

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na rok 2018 do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY WINNICA Z DNIA 30 MARCA 2018 R. w sprawie ustalenia wysokości opłat w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-01-08
Data publikacji:2018-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1790