Opinie RIO z 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2018

Uchwała Nr Ci.69.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr ci.70.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr Ci.120.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała Nr  Ci.200.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Winnica

Uchwała Nr Ci.226.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Winnica

Uchwała Nr Ci.254.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2018 r. wyrażająca opinie o przedłożonej przez Wójta Gminy Winnica informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Uchwała Nr Ci.367.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr Ci.368.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-01-26
Data publikacji:2018-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:4659