Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dnia 04.06.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2018

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,   

iż na wniosek złożony przez Gminę Winnica ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica wszczęte zostało przez Wójta Gminy Winnica postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego na terenie działki nr ew. 35/2 w miejscowości Zbroszki gm. Winnica.

W związku z tym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się lub otrzymania  niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój nr 9 w godzinach od 8 – 15.

 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-06-06
Data publikacji:2018-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:3952