Obwieszczenie WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 05.06.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2018

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.), Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 05.06.2018r. wydana została decyzja IS.6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, budowie napowietrznej stacji transformatorowej, budowie złącza kablowego, lokalizowanych na terenie części działek: 89, 90/3 w m. Skorosze oraz 23, 32/6 i 86/1 w m. Kamionna.

 

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-06-08
Data publikacji:2018-06-08
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:4066