Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 18.06.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2018

zgodnie z art. 10 §1, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.),

 z a w i a d a m i a m,   

            iż  na  wniosek  złożony przez ENERGA-Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-402 Płock w imieniu, którego działa Pełnomocnik P. Szymon Lasota, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Śnieżnej 1, 80-554 Gdańsk, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Winnica postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie części działek nr ewid. 22, 21, 23, 19, 32, 31, 33, 18, 34/1 we wsi Górki-Baćki gm. Winnica oraz części działek nr ewid. 51/1, 22/1, 47, 46, 48/3, 45, 43, 20/2  we wsi Górki-Witowice gm. Winnica.

            W związku z tym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się lub otrzymania  niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach od 8 – 15.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-06-19
Data publikacji:2018-06-19
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:4079