Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 05.07.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2018

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 roku na wniosek złożony przez ENERGA-Operator S.A. Oddział Płock ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Bogdan Sadowski - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, rozbudowy linii napowietrznej nN 0,4kV, budowy linii kablowej nN 0,4kV na terenie części działek o nr ewid.:

  • 20/1, 59/1, 57, 8/2, 8/3, 60/1, 9/1, 10/1, 11/1, 64/1, 17/2, 29, 30/1, 30/2, 32/1, 33, 53/1, 46, 54/2, 54/3, 56, 17/5, 47/1, 47/3, 48 obręb Gnaty-Wieśniany gm. Winnica
  • 77, 78, 79/3, 76, 130/1 obręb Gnaty-Lewiski gm. Winnica
  • 51 obręb Bielany gm. Winnica

    W związku z tym strony mogą w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-07-05
Data publikacji:2018-07-05
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:4142