Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 03.12.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 grudnia 2018

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 03.12.2018r. wydana została decyzja IS.6733.13.2018(12) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowie przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV, lokalizowanej na terenie części działek 1, 3, 4/1 w m. Mieszki-Kuligi gmina Winnica

(w/wym. teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1974