Informacja z otwarcia ofert na: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2019 roku”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2018

Informuję, że dnia 17 grudnia 2018 r. o godzinie 915 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2019 roku”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – kwota w wysokości 220.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (w zł)

1

Artykuły ogólnospo-żywcze

2

Nabiał

i produkty mleczne

3

Mrożonki i przetwory mrożone

4

Mięso, wędliny, drób

5

Warzywa, owoce, kiszonki                 i jaja kurze

6

Pieczywo               i wyroby piekarskie

1

2

3

4

5

6

7

8

1

GOBARTO S.A.

02-699 Warszawa

ul. Kłobucka 25

 

 

 

57.991,22

 

 

2

LIMONKA Chodkowscy Spółka Jawna

ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk

 

 

 

 

48.168,27

 

3

MARKUS

Marek Rutkowski

06-100 Pułtusk

ul. Mickiewicza 45/51

41.990,15

19.054,25

 

58.113,41

 

 

4

HURT-DETAL ART. SPOŻ-ROLNE

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

39.409,11

18.654,35

51.951,75

 

 

 

5

Piekarnia IWA S.C. Marek Żurawski &Radosław Wyszyński

07-215 Obryte 191

 

 

 

 

 

6.164,00

1

2

3

4

5

6

7

8

6

MACRO-PEK Wanda Hanna Żbikowska, Kazimierz Żbikowski

Spółka Jawna

06-400 Ciechanów

ul. Jesionowa 27A

 

 

 

56.970,48

 

 

7

Hurtownia „SAWA”

Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów

ul. Śmiecińska 14

42.946,64

20.370,42

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 Wójt Gminy
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-12-17
Data publikacji:2018-12-17
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1403