Zarządzenia Wójta Gminy 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2018/2019 – II półrocze

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia dokumentów zastrzeżonych

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 16-01-2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych na terenie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Wójta Gminy w Winnicy z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy, urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych dla których urząd gminy prowadzi obsługę finansowo księgową

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 Wójta Gminy Winnica  z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa Kompleksu Otwartych Stref aktywności (OSA) na terenie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokali na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Winnica”.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-01-11
Data publikacji:2019-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1640