IV Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2019 rok

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Winnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Winnica

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2019 roku

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

Imienny wykaz głosowań

Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Stanowisko Rady Gminy Winnica w sprawie sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

> PROTOKÓŁ

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-03-11
Data publikacji:2019-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:2760