Plan zamówień publicznych na rok 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2019

Lp.

Przedmiot zamówienia publicznego

Rodzaj zamówienia (usługi/dostawy/roboty budowlane)

 

Orientacyjna wartość zamówienia

w zł brutto

 

Tryb udzielenia zamówienia

Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

1

2

3

4

5

6

1

Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2018/2019 – II półrocze

usługi

100.000,00

Przetarg nieograniczony

I kwartał 2019r.

2

Budowa Kompleksu Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Winnica

Roboty budowlane

250.000,00

Przetarg nieograniczony

I kwartał 2019r.

3

Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400m3 w miejscowości Zbroszki

Roboty budowlane

646.000,00

Przetarg nieograniczony

I/II kwartał 2019r.

4

Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2019/2020

usługi

180.00,00

Przetarg nieograniczony

II kwartał 2019r.

5

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice-Domaniewo gm. Winnica

Roboty budowlane

154.000,00

Przetarg nieograniczony

III kwartał 2019r.

6

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki-Kuligi gm. Winnica

Roboty  budowlane

200.168,00

Przetarg nieograniczony

III kwartał 2019r.

7

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy-Zbroszki gm. Winnica

Roboty budowlane

193.767,00

Przetarg nieograniczony

III kwartał 2019r.

8

Przebudowa drogi gminnej w m. Gnaty-Szczerbaki – Gnaty-Lewiski

Roboty budowlane

102.280,00

Przetarg nieograniczony

III kwartał 2019r.

9

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

usługi

715.000,00

Przetarg nieograniczony

III kwartał 2019r.

10

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do ZPO w Winnicy

w 2020 roku

dostawa

210.000,00

Przetarg nieograniczony

IV kwartał 2019r.

Aktualizacja Planu zamówień publicznych na rok 2019 z dnia 28.11.2019 r.

Aktualizacja Planu zamówień publicznych na rok 2019 z dnia 25.11.2019 r.

Aktualizacja Planu zamówień publicznych na rok 2019 z dnia 14.03.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-01-25
Data publikacji:2019-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:892