Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 04.07.2019 r. w sprawie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2019

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945)

informuje

iż w dniu 4 lipca 2019 roku na wniosek złożony przez ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 Pełnomocnik: Zbigniew Kraśniewski ul. Szczęśliwa 11, 09-100 Płońsk - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr 27, 108, 147, 46, 47/1 i 47/2 w miejscowości Bielany gm. Winnica.

            W związku z tym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się lub otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-07-08
Data publikacji:2019-07-08
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:936