Informacja z otwarcia ofert na: „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2019/2020”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2019

Informuję, że w dniu 11.07.2019. o godzinie 915 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2019/2020”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  160.000,00 zł.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty

brutto (w zł)

Średni wiek taboru

Termin płatności faktury

1

2

3

4

5

1.

Usługi Transportowe

Przewóz Osób Bogdan Raniszewski

ul. Janusza Korczaka 12

07-200 Wyszków

199.976,70

Autosan Lider – 2008

Van Hool – 2006

Autosan A1010T – 2004

Autosan A09 - 2004

30

 

2.

 

Sanimax-Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska

01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/286

212.899,50

Renault Tracer – 1995

Renault Tracer – 1996

Renault Tracer – 1997

Renault Tracer – 1997

Setra – 2008

Autosan – 2008

Temsa – 2008

Irisbus Magelys – 2008

Scania – 2009

Temsa Tourmalin – 2008

Temsa Tourmalin – 2009

Temsa Tourmalin – 2009

Temsa Tourmalin – 2009

Temsa Tourmalin – 2009

Temsa Safari HD – 2009

Autosan – 2010

Temsa Tourmalin – 2010

Temsa Tourmalin – 2010

Temsa Tourmalin – 2010

Setra - 2014

30

 

3.

 

Wól-Trans Mariusz Woltański

07-215 Obryte 125

117.757,20

IRISBUS – 2003

IRISBUS – 2003

Kassbohrer – 1990

Kassbohrer – 1995

Kassbohrer – 1994

Renault – 1991

Autosan - 2001

30

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Winnica
/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-07-11
Data publikacji:2019-07-11
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1062