Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn „Budowa Kompleksu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Zbroszki Gmina Winnica”

27 sierpnia 2019

Gmina Winnica informuje, że w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania pn „Budowa Kompleksu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Zbroszki Gmina Winnica” wybrana została oferta nr 1 złożona przez HESIA A.Bakiera Ł.Borowiec s.c. 05-125 Nieporęt ul. Różana 13A za cenę brutto: 127.911,39 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 39/100 gr).

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa i adres oferenta

Punktacja przyznana w kryterium

Cena

Łączna punktacja

1

HESIA A.Bakiera Ł.Borowiec s.c.
05-126 Nieporęt ul. Różana 13A

100,00

100,00

2

BAOBAB Marek Brandys
01-821 Warszawa
ul. Swarzewska 50/2

77,13

77,13

 Wójt Gminy 
/-/ Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-08-27
Data publikacji:2019-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1053