XX Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2017

Uchwała Nr XX/146/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA Nr XX/147/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/148/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XX/149/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XX/150/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/151/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Winnica do partnerskiej współpracy z Powiatem Pułtuskim w celu realizacji projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w Powiecie Pułtuskim

Uchwała nr XX/152/2017 Rady Gminy w Winnicy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XX/153/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XX/154/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/155/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

UCHWAŁA NR XX/156/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 09.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Winnica

 

> PROTOKÓŁ Z SESJI

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-02-17
Data publikacji:2017-02-17
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6703