Zawiadomienie o dokonaniu zmian treści SIWZ dot.: „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2017/2018”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2017

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

w §2 ust. 3 Istotnych dla stron postanowienia umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku zmian w rozkładzie jazdy lub trasy przejazdu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej na dziesięć dni przed dniem wejścia w życie zmian.”

w §7 ust. 1 Istotnych dla stron postanowienia umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 1. Za świadczone usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone na podstawie zestawienia ilości sprzedaży biletów miesięcznych na poszczególnych trasach w danym miesiącu, w wysokości wartości sprzedanych biletów miesięcznych uczniom zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Odległość taryfowa liczona jest od przystanku wsiadania i wysiadania ucznia do placówki szkolnej.”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.


WÓJT GMINY WINNICA
/-/ Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-05-26
Data publikacji:2017-05-26
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:8556