Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 22.07.2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2020

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 22.07.2020r. wydana została decyzja IS.6733.5.2020(13) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, projektowanej na terenie części  działek nr ewid.: 297, 270, 233, 284 w m. Winnica gm. Winnica oraz działki nr ewid. 145 w m. Domosław gm. Winnica. W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-07-22
Data publikacji:2020-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:584