Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 09.03.2022 r. ws. na budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2022

Wójt Gminy Winnica na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49-49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek o numerach ewidencyjnych 31/2, 78, 91, 37/1, 39, 40, 37/3, 107/1, 69 obręb Rębkowo gm. Winnica.

            Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać uwagi, wnioski i dowody w sprawie w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica w godzinach pracy urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-03-09
Data publikacji:2022-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:379