OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 16.03.2022 r. o przesłaniu projektu decyzji warunkach zabudowy do uzgodnień

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2022

Wójt Gminy Winnica na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49-49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia o  przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki o nr ewid. 55/13 w miejscowości Zbroszki gm. Winnica do uzgodnień.

Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału
w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać uwagi, wnioski i dowody w sprawie w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica w godzinach pracy urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-03-16
Data publikacji:2022-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:414