OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WINNICA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Winnica, w rejonie ulicy Pułtuskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2022

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu w dniu 26 kwietnia 2021r. przez Radę Gminy Winnica Uchwała Nr XXIII/179/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Winnica, w rejonie ulicy Pułtuskiej

 

 

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres: 06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25,

w terminie do dnia 22 kwietnia 2022r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-03-30
Data publikacji:2022-03-30
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:317