Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z dnia 07.04.2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA NA OKRES DO 3 LAT NA TERENIE GMINY WINNICA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. poz. 1899 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat:

Lp.

Obręb

Nr ewid. działki

Pow.

(w ha)

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, jej przeznaczenie i sposób zagospodarowania

 

Wysokość czynszu

Czas trwania użyczenia

1.

Mieszki-Leśniki

105

0,55

OS1U/00050962/2

Nieruchomość oznaczona nr 105 zabudowana jest budynkiem oznaczonym nr 27.

Użytek wg ewidencji – Bi.

Budynek przeznaczony na cele związane
z prowadzeniem działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Mieszkach-Leśnikach.

nie dotyczy

do 3 lat

Szczegółowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, pokój nr 9. Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-04-11
Data publikacji:2022-04-11
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:256