XXXIII Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2022 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 kwietnia 2022

UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2022 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2022 rok

UCHWAŁA Nr XXXIII/238/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego w 2022 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/239/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego w 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/240/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXXIII/241/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXXIII/242/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Winnica

Uchwała Nr XXXIII/243/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 202 2 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Winnica

Uchwała Nr XXXIII/244/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XXXIII/245/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/233/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Winnica w 2022 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/246/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/234/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

 

>imienny wykaz głosowań

>protokół

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-04-29
Data publikacji:2022-04-29
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Komendarska
Osoba wprowadzająca dokument:Izabela Komendarska
Liczba odwiedzin:212