Ogłoszenie Wójta Gminy Winnica o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2022

Wójt Gminy Winnica, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 mieszczącego się w budynku przy ulicy Szkolnej 6
w Winnicy stanowiącego własność Gminy Winnica:

  • lokal mieszkalny Nr 8 o powierzchni użytkowej 37,20 m2 mieszczący się w budynku przy ulicy Szkolnej 6 w Winnicy na działce nr ewid. 155/3. Według stanu w ewidencji gruntów działka stanowi tereny mieszkaniowe.
  • Przedmiotowy lokal stanowi własność Gminy Winnica (zgodnie z księgą wieczystą Nr OS1U/00048851/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych). Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
  • Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona nr ewid. 155/3 przeznaczona jest pod adaptację usług oświaty na usługi publiczne, mieszkalnictwo oraz inne usługi SYMBOL 36 UP/MN/U.
  • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
  • Cena wywoławcza netto lokalu wraz z udziałem w gruncie 372/6434: 167 600,00 zł
  • Wadium wynosi: 16 760,00 zł
  • Postąpienie wynosi: 1 676,00 zł
  • Termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczono na dzień 7 września 2022 r. na godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Winnicy przy ul. Pułtuskiej 25 (parter, sala konferencyjna)

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są błędne zapisy odnośnie naliczenia podatku VAT.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-08-05
Data publikacji:2022-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:50